Blackjack

Blackjack is het bekendste casinospel.
lees ook eens een blackjack strategy
De kundige speler kan er het meeste uithalen, maar alleen als hij het geduld en het geheugen heeft om alle kaarten die voorbij gekomen zijn. te onthouden. Het spel werkt redelijk eenvoudig.
De speler wedt dat zijn of haar kaarten een totaal zullen hebben dat dichter bij de 21 ligt (maar niet meer dan 21) dan dat van de bank.
Meerdere mensen (meestal 7) kunnen tegelijkertijd tegen de bank spelen, en een speler kan meer dan 1 stel kaarten hebben, maar elke hand is een aparte in¬zet tegen de bank. Het spel wordt gespeeld aan een halfronde tafel. De eerste inzetten worden in de daarvoor bestemde vakjes geplaatst.

Blackjack Turbocasino

INZETTEN ONDER OF BOVEN 13
Wanneer deze mogelijkheid wordt geboden (meestal in Engeland) is mijn advies er geen gebruik van te maken. behalve als u een zeer goed geheugen hebt. De speler die een eerste inzet doet, kan nog een inzet plaatsen, waarmee hij zegt dat zijn eerste 2 kaarten bij elkaar meer of minder dan 13 zijn. Als hij wint, wordt er enkelvoudig uitbetaald. Als hij op minder dan 13 wedt. en hij krijgt 2 azen, wordt hij 7-1 uitbetaald. Als de 2 kaarten samen 13 zijn, verliest hij, wat hij ook had ingezet. Op de oorspronkelijke inzet wordt gewoon verder gespeeld nadat deze inzet is afgehandeld. Het aantal combinatiemogelijkheden voor die 2 kaarten uit een doos met 6 pakken kaarten is 48.516. Ongeveer 22.668 hiervan zijn boven de 13; 21.816 zijn onder 13 en 4.032 zijn gelijk aan 13. Je krijgt dan wel 7-1 uitbetaald bij een dubbele aas, maar dit maakt onder 13 even aantrekkelijk (of onaantrekkelijk) als boven 13. Beide inzetten keren $0,93 uit van elke $1 — een grote marge voor het casino van 6,65% voor onder 13 en 6,55% voor boven 13.
Als u echter alle kaarten kunt onthouden die langs zijn gekomen, kan deze inzetmogelijkheid heel aan-trekkelijk zijn. Aan het begin van de shoe zitten er 96 tienen tussen de 312 kaarten. (Hoewel 1 kaart wordt weggelegd en de laatste 3 niet meedoen, heeft dit geen invloed op de berekeningen.) Als de tienen maar langzaam te voorschijn komen, kan de ‘boven 13-gok’ goede kansen bieden voor de speler. Eerst is het percentage tienen 30,77%; als het percentage tienen dat overblijft de 35% bereikt (terwijl de andere kaarten met hun gewone frequentie vallen), wordt de boven 13-gok gunstig voor de speler. Als het percentage tie¬nen dat overblijft onder de 26% valt (terwijl de kleinere kaarten weer met hun gewone frequentie vallen), is de minder dan 13-gok interessant.
U moet altijd voor de meer dan 13-gok kiezen als de omstandigheden gunstig zijn, want hoe meer tienen er in de shoe zitten, hoe groter de kans dat de speler op zijn oorspronkelijke inzet wint. Het bijhouden van de tienen (en negens) en het aantal kaarten in het spel is echter lastig voor de gemiddelde speler. Een manier is het onthouden van het aantal rondjes dat is gespeeld. Als er 7 mensen spelen, zullen er elk rondje circa 20 kaarten vallen. Onthoud (opschrijven is verboden) het aantal tienen en hoeveel rondjes er zijn geweest sinds de kaarten werden geschud. Trek 20 keer het aantal rondjes af van 312. Dit is ongeveer het aantal kaarten dat nog in de shoe zit. Trek het aantal gevallen tienen af van 96.
Druk het percentage tienen dat nog in de shoe zit uit als een percentage van het aantal kaarten dat nog in de shoe zit. Zet meer geld in en wed op meer dan 13 als dit percentage 35% is. Houd uw inzet het¬zelfde, maar gok op minder dan 13 als het percenta¬ge minder dan 25% is. Ik heb ooit 43,2% tienen in de shoe geteld. Op dat moment was de meer dan 13-inzet 14,7% in mijn voordeel. Als het u inmiddels duizelt, kunt de 13-inzet beter vergeten en het ‘gewone’ blackjackspel spelen.

Speel online blackjack!